Over ons

Gijs studeerde werktuigbouwkunde en innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Delft, waarna hij een productiebedrijf opzette in Azië. Door zijn ervaringen als ondernemer ontstond de behoefte zich in de psychologie te verdiepen. Hij studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Tilburg en specialiseerde zich in het OLVG te Amsterdam tot GZ-psycholoog.
Gijs gebruikt zijn niet-alledaagse combinatie van opleidingen en ervaringen om op een breed pallet van onderwerpen met je mee te denken. Hij komt snel tot de kern, daarin geholpen door de online interventies van iPractice. De individuele gesprekken gebruikt hij om te verdiepen in voor jou relevante thema’s.

GZ-psycholoog

Gijs Coppens

Zoila studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich daarna tot gezondheidszorgpsycholoog. ‘Practice what you preach’ is een belangrijk motto voor Zoila. Daarom blijft zij zichzelf ontwikkelen, zowel op professioneel- als persoonlijk vlak. Tijdens de behandeling onderzoekt Zoila samen met jou de onderliggende kern van de klachten. Zo ontdek je welke factoren jouw groei in de weg zitten. Vervolgens helpt Zoila jou op een professionele en betrokken manier om nieuwe patronen te ontwikkelen. De combinatie van face-to-face-gesprekken en de online begeleiding wordt de behandeling echt onderdeel van je dagelijks leven.

GZ-psycholoog

Zoila Knel

Mirte studeerde cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden en klinische psychologie aan de Open Universiteit. Zij specialiseerde zich tot GZ-psycholoog in 2009. Inmiddels heeft ze ruime ervaring als therapeut. Therapeut zijn is een dynamisch vak. De training vindt plaats aan de universiteit, maar vooral het leven zelf biedt ruime gelegenheid tot ontwikkeling. Zo heeft het krijgen van twee mooie dochters haar horizon weer verder verbreed. Mirte voert gesprekken met een warme professionaliteit. In de therapie is er aandacht voor de diepere lagen in onszelf die niet altijd even gemakkelijk toegankelijk zijn. Mirte heeft affiniteit met deze meer onbewuste delen van de psyche. Naast verdieping is er aandacht voor meer praktische zaken. Immers, structuur en gezonde patronen zijn onontbeerlijk. De online begeleiding biedt uitkomst bij dit deel van de therapie.

GZ-psycholoog

Mirte Verkuijlen

Nine deed haar bachelor klinische psychologie aan de Rijks Universiteit Groningen en vervolgens de master klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. Zij heeft zich een aantal jaren verdiept in neuropsychologische behandeling en diagnostiek en specialiseerde zich daarna tot GZ-psycholoog in het OLVG te Amsterdam. Nine kenmerkt zich door haar brede blik op de problematiek en gaat samen met jou opzoek naar de samenhang van de verschillende klachten en factoren om zo te komen tot de onderliggende kern. Het leren herkennen van jouw valkuilen, hoe er anders mee om te gaan en wat je kan doen om meer in je kracht te komen, staat centraal in de therapie. Deze veranderingen spelen zich grotendeels af in je dagelijkse leven, waarvoor de online interventies en begeleiding een zeer waardevolle toevoeging zijn op de therapiegesprekken.

GZ-psycholoog

Nine Gramberg

Yara studeerde klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen de revalidatiezorg deed zij praktijkkennis op met de begeleiding van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Tegelijkertijd specialiseerde zij zich als gezondheidszorgpsycholoog. In de revalidatie heeft ze ervaren hoeveel veerkracht mensen hebben na een tegenslag, iets wat henzelf soms ook verrast. Ze helpt jou om die veerkracht in jezelf te herkennen en te versterken. Door ondersteunende online interventies wordt er een brug geslagen tussen de therapie en het dagelijks leven. Hiermee kan sneller een mentale balans gevonden worden waarbij jij je goed voelt en weer vooruit kan.

GZ-psycholoog

Yara Wurtz

Sam studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is afgestudeerd op de polikliniek voor angststoornissen van het Amsterdam UMC. Als online psycholoog van iPractice biedt zij jou begeleiding en ondersteuning in je dagelijks leven. Haar ervaringen in de topsport en de muziek maken dat ze het belangrijk vindt dat er in de behandeling aandacht is voor beweging, het stellen van realistische doelen en het in contact staan met je eigen gevoel. Sam is tijdens je hele behandeltraject betrokken. Bij de start stellen jullie samen een behandelplan op die aansluit bij jou.

Online psycholoog

Sam Saxton

Milou heeft haar studie klinische psychologie afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bij iPractice wordt het persoonlijke element uit de face to face behandeling gecombineerd met de flexibiliteit van de online aangeboden ondersteuning. Als online psycholoog zal Milou dan ook support bieden daar waar het nodig is: in eigen omgeving. Uit eigen ervaring heeft Milou de invloed ondervonden van leefstijl, sport en voeding op zowel lichamelijk als geestelijk welzijn. ZIj denkt dan ook graag mee over hoe verschillende leefstijl aspecten een positieve bijdrage kunnen leveren aan ieder zijn unieke behandelproces.

Online psycholoog

Milou Groenewoud

Tessa studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is afgestudeerd op de afdeling trauma en eetstoornissen bij PsyQ en deed onderzoek naar de werking van schematherapie. In het contact met cliënten, viel het haar op dat er nu vaak nog weinig aandacht is voor het effect dat slaap, voeding en beweging kunnen hebben op de mentale gezondheid. Zij is zich hier verder in gaan verdiepen en past deze kennis toe tijdens de online behandelingen. Als online psycholoog ondersteunt zij jou bij het ontwikkelen van nieuwe patronen in je dagelijks leven en het behalen van jouw persoonlijke behandeldoelen. 

Online psycholoog

Tessa Brouwer

Lotte studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is afgestudeerd op de polikliniek Vroege Psychose van het Amsterdam UMC. Als online psycholoog bij iPractice zal zij jou ondersteuning bieden bij het vertalen van je behandeling naar je dagelijks leven. Naast het bespreken van de zaken waar je tegenaan loopt, vindt zij het belangrijk om in de behandeling aandacht te hebben voor jouw talenten en krachten. Zij gelooft daarbij dat normalisering van klachten - beseffen dat iedereen in meer of mindere mate worstelt met emoties, negatieve gedachten of angst - verlichting kan geven en mensen kan verbinden. 

Online psycholoog

Lotte Hendriks

Adviesraad

'Toen Gijs mij vroeg zitting te nemen in de Adviesraad van iPractice, heb ik niet lang geaarzeld. Ik ken Gijs, die bij mij afgestudeerd is, als een zeer kundige, toegewijde en bevlogen professional, altijd bezig met hoe dingen beter kunnen. Wat mij meteen aansprak is de nadruk op ideële doelen als laagdrempelige maar hoogwaardige zorg en wachtlijstpreventie, gepaard gaande met slimme gebruikmaking van beschikbare evidentie en innovatie, bijvoorbeeld door efficiënte slagvaardige diagnostiek, intensivering van het aanvangscontact, etc.'

Hoogleraar klinische psychologie

Marrie Bekker

'Ik ben onderdeel geworden van de adviesraad van iPractice omdat ik graag mee wil denken over hoe de zorg zowel innovatief als menselijk kan worden vormgegeven. Ik vind het van belang dat de zorg die geleverd wordt op maat is, aansluit bij belangrijke menselijke waarden en tegelijkertijd evidence based is.'

Klinisch psycholoog

Simone das Dores

'Ik zet me graag in voor iPractice omdat ik vanuit mijn praktijk als huisarts zie hoe groot en sterk de behoefte is om betrokken en laagdrempelige zorg te bieden voor mentale problematiek. Het is een voorrecht en bron van inspiratie om met dit bevlogen team aan een heldere visie en diensten te werken. iPractice heeft voor mij alle elementen in zich om in deze dynamische wereld passende zorg te bieden.'

Huisarts

Steven van de Vijver

'Ik heb mij verbonden aan de adviesraad van iPractice omdat ik denk dat iPractice de cliëntenzorg op veel vlakken kan verbeteren. Door een chat functie te combineren met een 'reguliere' behandeling zijn de therapeuten van iPractice in staat om op een efficiënte wijze het behandelcontact met hun cliënten kwalitatief te verbeteren. De chatfunctie maakt het contact met de behandelaren onder andere 'laag drempeliger' dan bij een reguliere therapie wat op allerlei manieren de therapeutische band tussen behandelaar en cliënt kan verbeteren en daarmee ten goede komt aan de kwaliteit en effectiviteit van de therapie.'

Psychiater

Doeke Touw

.

iPractice - de praktijk voor je dagelijks leven

iPractice is te gebruiken in: 

Amsterdam 

Amstelveen

Almere

Apeldoorn

Arnhem

Assen

Den Haag 

Den Bosch

Ede

Eindhoven

Enschede

Groningen

Haarlem

Heerlen

Helmond

Hilversum

Leeuwarden

 

Leiden 

Nijmegen

Meppel

Oss

Purmerend

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Venlo

Zaandam

Zoetermeer

Praktijk Keizersgracht

Keizersgracht 630

1017 ER Amsterdam

Nederland

+31 20 771 79 96

+316 154 881 22

KvK: 71629610

© 2019 iPractice